Vakantiewetgeving

Vakantiewetgeving

De dagen worden langer, de lente begint en langzaamaan gaan we nadenken over vakantiebestemmingen! Hoe regel jij dit met je medewerkers? Maak je gebruik van een vakantieplanning? Hoe zat het ook alweer met de vervaltermijn van vakantie dagen? En wat te doen als er een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Lees dit blog en je bent weer helemaal op de hoogte!

Vakantieplanning:

Allereerst: hoe bepaal je wanneer welke medewerker met vakantie kan? Hoe gaan jullie hier mee om? Misschien heb jij hier al jaren een goede strategie voor! Zo niet? Maak het bespreekbaar, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg!

Tips voor het maken van een goede vakantieplanning:

  • Bepaal hoeveel medewerkers er per week met vakantie kunnen. Houd er rekening mee dat je voldoende kennis op de werkvloer behoud.
  • Kijk naar voorgaande jaren: wat waren toen de piekweken qua omzet? In deze weken wil je mogelijk meer medewerkers op de werkvloer hebben.
  • Laat je medewerkers hun voorkeuren aan geven. Heb je een groot team? Dan is wellicht een 1e en een 2e voorkeur handig.
  • Bekijk nu alvast in welke weken je extra bezetting kunt gebruiken. Mogelijk zijn vakantiekrachten voor jou een goede aanvulling. Zet deze vacatures nu al open: zodat zij in het voorjaar al wat kunnen meedraaien en voor aanvang van de vakantiedrukte al (deels) ingewerkt zijn.
  • Nadat je de vakantieplanning hebt gemaakt en deze akkoord is, deel je deze met al je teamleden. Zodat zij ook inzichtelijk hebben welke collega op welk moment afwezig is.

Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen:

Per branche kan het verschillen hoeveel vakantiedagen je medewerkers in totaal krijgen: je vindt dit in de CAO. De vakantiedagen bestaan uit wettelijke- en bovenwettelijke vakantieuren. Hoe zat het ook al weer met de verval termijn?

In elk geval heeft elke medewerker recht op 4 keer het aantal uur dat hij of zij per week werkt. Dus als de medewerker het hele jaar door 20 uur per week werkt dan heeft hij recht op 80 uur wettelijke vakantie per jaar. Daarmee kan hij 4 weken vakantie opnemen, maar hij kan de vakantiedagen ook in losse dagen of uren opnemen. Tijdens de vakantie wordt het salaris doorbetaald. Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, en dit kan alleen als de medewerker daar schriftelijk op is gewezen. Probeer je medewerkers hier een half jaar van te voren op te wijzen, zodat zij nog een half jaar de tijd hebben om de uren op te nemen.

Als de medewerker meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren. Deze vakantie uren zijn 5 jaar geldig.

De medewerker neemt altijd eerst de wettelijke vakantie uren op, en daarna pas de bovenwettelijke uren.

Zieke medewerker op vakantie:

Een medewerker die ziek wordt op vakantie: erg vervelend natuurlijk! Hoe ga je hiermee om?

De medewerker moet melden dat hij ziek is geworden tijdens de vakantie. Hij geeft door vanaf welke dag hij ziek is: vanaf deze dag raakt hij zijn vakantie uren niet kwijt. Dit zijn ziektedagen. De vakantie dagen kunnen op een ander moment opgenomen worden.

Hoe zit het dan met de opbouw van verlofdagen wanneer een medewerker (gedeeltelijk) ziek is? Deze opbouw loopt gewoon door. Wel is het zo dat voor bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte soms andere afspraken gelden. Dit is na te gaan in de CAO of arbeidsovereenkomst.

Ook tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt de medewerkster gewoon vakantie uren op. Als werkgever mag je niet vragen om verlofdagen op te nemen tijdens dit verlof.

Maar wat nu als een zieke medewerker op vakantie wilt? Hoe ga je hiermee om? Een medewerker mag in principe altijd vakantie aanvragen, maar als werkgever ben je niet verplicht de aanvraag te accepteren. Je dient dan wel “gewichtige redenen” te hebben. Een voorbeeld hiervan is dat door de afwezigheid van de medewerker de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoort, omdat veel andere collega’s in dezelfde periode weg zijn of wanneer de werknemer niet genoeg verlofuren heeft.

Wettelijk gezien telt vakantie tijdens ziekte als ziekteverlof, zonder dat het ten koste gaat van iemands vakantie tegoed. Tenzij de medewerker er zelf mee instemt vakantiedagen op te nemen. Een voorbeeld hierbij is vakantie tijdens een re-integratie traject.

Een vakantie kan positief uitpakken voor het herstel van een zieke medewerker, maar er zijn ook situaties te bedenken waarbij dit te betwijfelen valt. Daarom is het in geval van twijfel raadzaam om de bedrijfsarts om advies te vragen. Want alleen als duidelijk is dat de vakantie het herstel kan belemmeren, kun je de aanvraag afwijzen.

Natuurlijk helpen wij bij PersonPlus je graag met dit soort vragen! Mocht je in de toekomst te maken krijgen met bovenstaande situaties en wil je hier advies over? Neem dan contact met ons op!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.