Vakantiegeld later uitbetalen

Vakantiegeld later uitbetalen

Mag ik het vakantiegeld van mijn werknemers later uitbetalen?

Door de coronacrisis zijn veel (horeca)bedrijven in de financiële problemen gekomen. Hierdoor rijst de vraag of het betalen van het vakantiegeld uitgesteld mag worden. Door middel van dit blog wil PersonPlus je graag op de hoogte stellen van de mogelijkheden om vakantiegeld later uit te betalen en waar je op moet letten indien je het betalen van vakantiegeld wilt uitstellen.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om jouw medewerkers vakantietoeslag, oftewel; vakantiegeld te betalen. Volgens de horeca cao loopt het vakantiejaar van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt de vakantietoeslag 8% van het brutoloon. Het vakantiejaar is de periode waarover je vakantiedagen/ uren worden berekend en waarover in de regel de vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het uitbetalen van de vakantietoeslag mag periodiek; dit wordt vaak voor oproepmedewerkers gedaan, of eenmaal per jaar; wat vaak voor vaste medewerkers gedaan wordt. Meestal geschiedt betaling in de maand mei, maar uitbetaling in juni is ook toegestaan.

Waar moet ik op letten?

Omdat de horeca zwaar getroffen is door de corona crisis, pleit branchevereniging KHN voor het mogelijk maken van uitstel van de vakantietoeslag.  Daarnaast ziet vakbond FNV het uitstellen van vakantietoeslag als een “laatste redmiddel”. Volgens FNV is deze maatregel absoluut bespreekbaar indien faillissement op deze manier voorkomen kan worden. Echter stelt de vakbond dat het geld voor de vakantietoeslag gedurende het hele jaar opzijgezet (gereserveerd) moet worden en het niet iets is wat in de laatste maanden verdiend zou moeten worden. Bovendien, hebben veel bedrijven de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangevraagd en inmiddels een voorschot gekregen. De NOW dekt niet alle (loon)kosten, maar de NOW- regeling kent een tegemoetkoming als het gaat om de maandelijkse opbouw van vakantietoeslag. Bovenop de SV- loonsom komt namelijk 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Ondanks deze maatregelen kan het zijn dat jouw organisatie kampt met grote betalingsproblemen. Daardoor kan het aantrekkelijk zijn om te overwegen om de vakantietoeslag uit te stellen. Houdt er wel rekening mee dat dit niet zómaar mag. Als werkgever kun je ervoor kiezen om eenmalig de vakantietoeslag op een later tijdstip uit te betalen of dit in termijnen te doen. Maar dit is alléén toegestaan wanneer de werknemer en werkgever schriftelijk een ander moment van betaling afspreken. Dit betekent dat je jouw medewerkers om schriftelijke toestemming moet vragen. Daarnaast is het ook niet toegestaan om een lager bedrag uit te keren dan volgens de wet afgesproken (8% recht op vakantietoeslag over het brutoloon).

Overleg met je werknemers

Kortom, indien het niet mogelijk is door sluiting van de organisatie en omzetverlies om het vakantiegeld in mei of in juni uit te betalen, kun je dit in overleg met je werknemers uitstellen. Houdt er rekening mee dat dit een ingrijpende maatregel is en doe dit alleen als het echt noodzakelijk is. Máár het is niet gek om medewerkers om begrip te vragen in deze tijd door mee te werken aan het uitstellen van de vakantietoeslag (goed werknemerschap). Het is van belang om elkaar te informeren en afspraken hierover te maken. Zorg dat de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd met een handtekening van beide partijen en houd je als werkgever aan de gemaakte afspraken.

Heb je nog vragen omtrent het uitstellen van de betaling van vakantietoeslag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.