Vakantiegeld en vakantiedagen

Vakantiegeld en vakantiedagen

Heb jij al besloten wat je gaat doen met jouw vakantiegeld?

Je bent natuurlijk niet verplicht om jouw vakantiegeld aan een vakantie uit te geven. Je mag ermee doen wat je wilt! Sommige mensen gebruiken hun vakantiegeld daadwerkelijk voor hun vakantie en andere zetten het opzij op bijvoorbeeld hun spaarrekening of kopen er iets leuks mee. Wat is vakantiegeld eigenlijk en waar kan jij rekening mee houden? Je leest het in dit blog.

Yes, het is tijd voor vakantiegeld.

Als je ergens werkt, bouw je elke maand vakantiegeld op. Dit is over het algemeen 8 procent van je brutoloon. Vaak is het zo dat werkgevers het vakantiegeld uitbetalen in mei of juni. Je ontvangt dan het bedrag dat je het afgelopen jaar hebt opgebouwd (van juni het vorige jaar tot en met mei dit jaar). Helaas gaat hier nog wel belasting vanaf en is het belastingtarief hiervoor hoger dan je normaal gewend bent. Al met al toch een fijn extraatje!

Ook is het mogelijk dat jouw vakantiegeld maandelijks uitbetaald wordt, dan heb je helaas komende maand geen extraatje, maar…  als dit zo is; valt jouw nettoloon maandelijks hoger uit. Toch ook een mooie meevaller!

Wat is vakantiegeld eigenlijk?

Vakantiegeld is eigenlijk een soort spaarpot van jouw eigen geld die de werkgever voor je bewaart (een reservering). Het gaat allemaal vanzelf en in mei of juni krijg je ineens een leuk bedrag op je rekening om eventueel een vakantie van te boeken.

Coronacrisis en vakantiegeld uitbetalen aan werknemers?

Mei/ Juni is de maand waarin veel bedrijven vakantiegeld uitkeren aan hun medewerkers. Dat is dit jaar lastiger dan voorgaande jaren, door de aanhoudende coronacrisis en de maatregelen op dit moment. De reserves zijn dit jaar nog kleiner bij de bedrijven die hard zijn getroffen zijn door de coronacrisis.

Werkgevers die het vakantiegeld eenmaal per jaar uitbetalen, moeten dat uiterlijk in juni doen. Dan moeten alle werknemers al het vakantiegeld over de voorafgaande 12 maanden hebben ontvangen. Ook als de werkgever het vakantiegeld in delen uitbetaalt. Andere afspraken hierover maken kan uiteraard als werknemers er ook mee instemmen. Het gaat hier om loon, een primaire arbeidsvoorwaarde.

Het alternatief is om het vakantiegeld in delen uit te betalen. Bijvoorbeeld uit betalen in mei, juni en juli om zo de financiële lasten wat te kunnen spreiden.

LET OP:  Als een werknemer wordt ontslagen of als een contract niet wordt verlengd, dient het vakantiegeld bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald te worden (uiterlijk binnen 1 maand na einddatum van het arbeidscontract).

Leuk vakantiegeld, maar ik heb toch ook vakantiedagen?

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen. Maar hoeveel heb je er eigenlijk per jaar?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor vakantiedagen is het onderscheid in soort vakantiedagen van belang. Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar elke medewerker op basis van de wet recht op heeft. Het aantal vakantie uren bedraagt vier maal de overeengekomen arbeidsuren per week. Bij een fulltime dienstverband (van vijf werkdagen per week) heb je recht op vier weken vakantie: 4 x 5 dagen = 20 dagen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar je op basis van een toepasselijke cao recht op hebt. In de horeca, catering, (dag)recreatie en zwembaden cao, betreft dit een extra week bij een fulltime dienstverband.

Uren Het aantal vakantiedagen dat je opbouwt is dus afhankelijk van het aantal uren/dagen dat je werkt.

Vervallen van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen moet je binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd, opnemen. Daarna vervallen ze. De wettelijke vakantiedagen die je bijvoorbeeld in 2020 hebt gekregen, moet je vóór 1 juli 2021 opnemen.

De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Heb je nog bovenwettelijke vakantiedagen die in 2016 zijn opgebouwd? Dan moet je deze uren voor 31 december 2021 opnemen. Anders komen ze te vervallen.

Heb jij na het lezen van deze Blog opmerkingen en/of vragen, schroom dan niet om via de bekende kanalen contact met ons op te nemen. Maak jij als werkgever gebruik van de loonadministratie via PersonPlus en wens je het vakantiegeld in gedeeltes te betalen? Laat dit ons dan tijdig weten!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.