Vaccineren onder werktijd

Vaccineren onder werktijd

Eindelijk is het zover, een groot deel van de Nederlandse bevolking mag zich laten vaccineren tegen corona. Maar wat nu als de werknemer gevaccineerd wordt onder werktijd? Moet jij dat gaan doorbetalen? Of moet een werknemer hiervoor verlof opnemen? In dit blog vertellen we je hier meer over!

Noodzaak van vaccinatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven dat een werknemer die enkel onder werktijd kan worden gevaccineerd gebruik kan maken van zijn calamiteiten- of kort verzuimverlof. Dit betekent dat de werkgever de werknemer moet doorbetalen.

Calamiteitenverlof & kortverzuimverlof

Het calamiteiten- of kortverzuimverlof mag worden opgenomen wanneer er sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid betekent’. Voorbeelden hiervan zijn lekkage in je huis, bevalling van je partner of ziekenhuisbezoek dat niet buiten werktijd is te plannen.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor calamiteiten- of kortverzuimverlof moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  • Er moet sprake zijn van een spoedeisende omstandigheid; of
  • Het gaat om een onvoorziene omstandigheid; of
  • Het betreft een omstandigheid die niet buiten werktijd kan worden gepland

Vaccinatie

Het ontvangen van het coronavaccin is niet spoedeisend en er is ook geen sprake van een onvoorziene omstandigheid, maar het kan wel dat het onmogelijk is om de vaccinatie buiten werktijd te plannen. In die situatie is het mogelijk dat de werknemer gebruik maakt van het calamiteiten- of kortverzuimverlof. Kiest een werknemer, ondanks de mogelijkheid om de vaccinatie buiten werktijd te ontvangen, ervoor om onder werktijd gevaccineerd te worden? Dan zal deze vakantie-uren moeten opnemen.

Begeleiding bij vaccinatie

Het kan voorkomen dat een werknemer iemand moet begeleiden bij vaccinatie, kan dan ook het calamiteiten- of kortverzuimverlof opgenomen worden? Dit is mogelijk! Er gelden in die situatie dezelfde criteria die hierboven zijn beschreven. Naast de criteria moet het gaan om een familielid, nabije sociale relatie of huisgenoot. Tevens moet beoordeeld worden of er niet iemand anders dan de werknemer de persoon in kwestie kan begeleiden.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.