Update steunmaatregelen: NOW 2.0, TOFA & TVL

Update steunmaatregelen: NOW 2.0, TOFA & TVL

Inmiddels is de aanvraag voor de NOW 1.0 gesloten en is de regeling met terugwerkende kracht aangepast. De NOW 2.0 kan nu per 6 juli aangevraagd worden bij het UWV. Het loket voor de Tijdelijke vergoeding vaste lasten (TVL) is ook sinds 30 juni geopend en flexibele krachten kunnen nog tot en met 12 juli a.s. TOFA aanvragen. In ons vorige blog legden wij je al globaal uit wat de steunmaatregelen inhouden, maar wij geven je graag een update!

Steunpakket 2.0

Het noodpakket is uitgebreid en de maatregelen lopen nu een maand langer door, namelijk tot 1 oktober. Hieronder vertellen wij je de details over de maatregelen.

NOW 2.0

De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus aangevraagd worden. Dit kan hier. Op deze website staat ook uitgelegd welke gegevens je nodig hebt en wat je precies moet doen voor het aanvragen van NOW 2.0

Indien je gebruik hebt gemaakt van de NOW 1.0 en je vraagt de NOW 2.0 aan, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Indien je dus NOW 1.0 had aangevraagd voor de maanden maart, april en mei dan is de ingangsdatum van de NOW 2.0 dus juni en loopt de tegemoetkoming tot en met september. Wanneer je de NOW 2.0 voor het eerst aanvraagt kun je de regeling laten starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus voor de duur van vier maanden.

Aan de volgende regelgeving moeten werkgevers zich houden bij het aanvragen van de NOW:

 • Er mogen geen winst en bonussen uitgekeerd worden aan aandeelhouders, bestuur of directie. Ook mogen geen eigen aandelen gekocht worden. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming €100.000 of meer is en indien de definitieve tegemoetkoming meer dan €125.000 of meer is.
 • Stimuleer je werknemers om zich om bij te scholen of om te scholen zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werknemers kunnen vanaf 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen via ‘NL Leert Door’.
 • Werkgevers moeten de vakbond betrekken bij grote ontslagaanvragen. Grote ontslagaanvragen zijn ontslagaanvragen voor 20 werknemers of méér. Wordt dit niet gedaan dan worden ze 5% gekort op de NOW.

Berekening

Maart 2020 is de referentiemaand voor de NOW 2. Dit houdt in dat UWV de sv-loonsom van maart aanhoudt om de hoogte van de tegemoetkoming te berekenen. Hiervoor gebruikt UWV de loonaangifte. Medewerkers die in dienst waren in maart -zowel met een vast als flexibel contract- vallen onder deze loonsom. De loonsom wordt dan verhoogd met 40% om werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, opbouw vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten te compenseren.

De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan. 80% Van de tegemoetkoming wordt als voorschot betaald. Dit voorschot wordt in 2 keer betaald. Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming berekend met de daadwerkelijke loonsom over juni tot en met september en omzetverlies. Is de loonsom lager dan je bij het voorschot had berekend? Dan krijg je ook minder tegemoetkoming. Als  je te veel ontvangen hebt, dan moet je dit terugbetalen. Als je te weinig hebt ontvangen, dan krijg je nog een nabetaling van het UWV. De omzet 2019 gedeeld door drie is de referte voor het omzetverlies over vier aaneengesloten maanden vanaf juni tot en met november 2020.

Let op:  De NOW 1-subsidie telt niet mee als omzet voor de NOW 2.0. De TVL-subsidie telt wel mee als omzet.

Ontslag

Indien je in de periode van 1 juni tot en met 30 september ontslag aanvraagt vanwege bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt het volgende gedaan:

 • 100% van de loonsom van maart 2020 van de medewerker voor wie ontslag wordt aangevraagd, wordt afgetrokken van de definitieve tegemoetkoming van UWV en vermenigvuldigd met 3.
 • Vraag je ontslag aan voor 20 of meer werknemers, dan word je 5% gekort op je tegemoetkoming.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Er is een vrij nieuwe regeling voor flexibele medewerkers die buiten de boot vielen met financiële steun tijdens de coronacrisis: de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis bijna geen of geen inkomsten hadden en geen uitkering konden krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming TOFA bedraagt €1.650 bruto. Dit is €550 per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. Let op de tegemoetkoming wordt in één keer uitbetaald.

Let op: de TOFA kan aangevraagd worden tot en met 12 juli. Dus wees snel!

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat deze tegemoetkoming meetelt voor jouw bruto jaarinkomen van 2020. Vergeet dit dus niet bij je belastingaangifte.

De regeling bestaat uit een éénmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Om deze tegemoetkoming te krijgen, moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden, namelijk:

 • Op 1 april was je minimaal 18 jaar en had je nog niet de AOW- gerechtigde leeftijd bereikt
 • Jouw sociale verzekeringsloon (sv-loon) over februari 2020 was minimaal €400
 • Je sv- loon over maart was minimaal €1
 • Je sv- loon over april was maximaal €550
 • Je sv- loon over april was minimaal 50% lager dan het sv- loon over februari 2020.
 • Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in jouw inkomsten
 • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heb je de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten van levensonderhoud.

Wat valt er onder sociale verzekeringsloon?

Eigenlijk zijn dit alle inkomsten waarover je belasting en sociale verzekeringspremies betaalt. Op de website van het UWV kun je controleren of je aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indienen.

Tegemoetkoming Vaste Laste MKB (TVL)

In ons blog enkele weken geleden brachten wij jullie op de hoogte van de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). In de tussentijd is hier meer over bekend geworden.

De TVL kan aangevraagd worden tot 30 oktober 2020. Dit is een tegemoetkoming om MKB’ers (met maximaal 250 werknemers) te helpen met het betalen van de vaste lasten in juni, juli, augustus en september. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet zijn verloren door de coronacrisis. Ook moeten er aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het bedrijf heeft minimaal €4000 aan vaste lasten per maand zoals huur, pacht, verzekeringen, afschrijving apparatuur, abonnementen etc.
 • De SBI- code van het bedrijf moet op deze lijst staan
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK-handelsregister
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Daarnaast kunnen ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOGS- regeling ook gebruik maken van de TVL.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (mimimaal 30%) kunnen MKB’ers een tegemoetkoming krijgen van €50.000 voor de komende 4 maanden (tot en met oktober). De TVL kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Person Plus hoopt jullie voldoende te hebben geïnformeerd door middel van dit blog. Mochten er nog vragen zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons (info@personplus.nl).

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.