Tips om ziekteverzuim te voorkomen

Tips om ziekteverzuim te voorkomen

Onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toont aan dat inmiddels de helft van de bevraagde horecaondernemers het personeelstekort in de horeca als bedreiging ervaart. Als het zo moeilijk is om aan nieuw / extra personeel te komen, zit je er al helemaal niet op te wachten dat personeelsleden uitvallen door ziekte of een ongeval. Een zieke kok of gastheer / -vrouw heeft immers grote vervelende consequenties voor je bedrijf.

Ziekteverzuim kan grote gevolgen hebben

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) behoort het ziekteverzuimpercentage in de horeca met 2,2 (2017) à 2,3 procent (eerste kwartaal 2018) tot de laagste in Nederland. Het landelijke gemiddelde lag in het eerste kwartaal van 2018 op 4,9 procent. Een verklaring hiervoor kan volgens het CBS gevonden worden in het feit dat er relatief veel jonge werknemers en veel oproepkrachten met een nul-uren contract in de sector actief zijn.

Maar al blijven personeelsleden dan in vergelijking met andere sectoren minder ziek thuis, een goed ziekteverzuimbeleid is wel belangrijk. Want hoe (snel) kun je een gewaardeerde medewerker die ziek is uitgevallen, vervangen? En stel dat jouw medewerker ziek thuis komt te zitten; hoe hoog kunnen de kosten door ziekte dan oplopen? Volgens de horeca-cao ben je verplicht om de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers nog een aanvulling op het loon tijdens ziekte krijgen. Het is voor jou als horecaondernemer evenwel niet altijd gemakkelijk om te weten of je loon moet doorbetalen bij ziekte en zo ja hoeveel. Dat hangt namelijk ook af van het soort arbeidscontract en de cao die van toepassing is bij de werknemer in kwestie. PersonPlus kan je helpen om door de bomen het bos te zien. In samenwerking met Richting begeleiden we je bovendien bij alle administratieve verplichtingen die je naar aanleiding van een zieke werknemer moet vervullen.

Kortom, zeker voor kleinere horecabedrijven vormt ziekteverzuim een reëel risico. Je kunt het risico beperken met een ziekteverzuimverzekering. Daarnaast is het belangrijk om in je bedrijf een efficiënt ziekteverzuimbeleid en goede arbeidsomstandigheden te hebben.

Waak voor een te hoge werkdruk

Werken in de horeca is niet te onderschatten. De werkdruk en de verwachtingen ten aanzien van het personeel worden steeds hoger. Wanneer werkdruk en werkeisen almaar hoger worden, wordt het risico op ziekteverzuim groter. Eén van de belangrijke oorzaken van (langdurig) ziekteverzuim in de horeca zijn overbelasting van rug, armen, nek en/of schouders. Lange werkdagen, weinig pauze en veel dezelfde bewegingen / handelingen en zwaar tillen verergeren het risico op fysieke overbelasting. Je kunt dit tegengaan door werknemers in het rooster voor niet te lange diensten in te plannen. Heb je jongeren (< 18 jaar) in je zaak werken? Hou er dan rekening mee dat voor hen afwijkende werk- en rusttijden gelden. Een andere tip is te kijken of je medewerkers het werk wel op een goede manier uitvoeren en of ze bijvoorbeeld op een juiste manier tillen.

Een (te) hoge werkdruk kan ook voor psychische problemen zorgen, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, stressklachten, onzekerheid en uiteindelijk zelfs burn-out of overspannenheid.

Wil je graag weten hoe het zit met de werkdruk in jouw bedrijf en hoe je medewerkers ermee omgaan. Een handig instrument is de Quick Scan Werkdruk, die online via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar is en de resultaten na het invullen ook direct laat zien.

Prettige bedrijfscultuur

Als je hard moet werken, dan is een fijne werksituatie zeer belangrijk. Als medewerkers zich prettig voelen en plezier in hun werk houden zullen ze het harde werk volhouden en blijven ze gezond. Een fijne werksfeer begint bij oog hebben voor goede en veilige arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf. PersonPlus kan je helpen bij het ontwikkelen van een goed arbobeleid.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.