Te late WIA-beoordeling i.c.m. beëindigen van het dienstverband

Te late WIA-beoordeling i.c.m. beëindigen van het dienstverband

Op dit moment zijn er bij UWV meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan dat er verwerkt kunnen worden. Dit komt mede door het tekort aan keuringsartsen. Wettelijk gezien zou er binnen 8 weken een beoordeling gegeven moeten worden. UWV geeft aan wanneer zij niet op tijd kunnen beslissen, dat zij zelf contact met de medewerker opnemen. Op dit moment moeten medewerkers namelijk mede door dit tekort aan keuringsartsen gemiddeld 18 weken wachten op hun beoordeling met uitschieters naar boven.

Werkgevers met langdurig zieke medewerkers lopen tegen deze vertraging van de WIA-beoordeling door UWV aan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de salarisdoorbetaling en de mogelijkheid om het contract te beëindigen? Dit en meer lichten we toe in dit blog!

Salarisdoorbetaling

Als werkgever moet je het salaris van een zieke medewerker 104 weken doorbetalen, daarna stopt de loondoorbetalingsverplichting. Alleen wanneer er iets mis is gegaan tijdens de re-integratie van de zieke medewerker, zou het UWV kunnen bepalen dat de werkgever het salaris voor langere tijd moet doorbetalen (max 52 weken).

Beëindigen dienstverband

Wanneer het UWV nog niet over de WIA-uitkering heeft beslist kun je als werkgever het dienstverband van de langdurig zieke medewerker wel beëindigen. De aanvraag bevat dan alleen niet de onderbouwing door middel van een WIA beslissing. Wel kunnen het re-integratieverslag en verslagen van externe deskundigen worden ingestuurd. Daarnaast moet de bedrijfsarts verklaren dat het niet binnen de verwachting ligt dat de medewerker binnen 26 weken zijn eigen (of aangepast) werk weer kan gaan doen.

Inkomen

Wanneer het UWV voorziet dat zij niet op tijd over de WIA-uitkering kunnen beslissen, zullen zij zelf contact opnemen met de medewerker. Zij stellen dan een voorschot voor. Wanneer het UWV twee weken voordat de uitkering in moet gaan zelf geen contact heeft opgenomen, dan kan de medewerker zelf een voorschot aanvragen bij het UWV. De werkgever kan dit eventueel ook namens de medewerker doen.

Voorschotten

Wanneer een medewerker een voorschot krijgt op de WIA-uitkering, en deze uitkering wordt later niet toegekend, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hij dit later moet terugbetalen. Wel is het zo dat eventuele andere inkomsten van het voorschot worden afgetrokken. Een voorschot is altijd een schatting van en geen definitief recht op de WIA-uitkering. De WIA-uitkering kan dus hoger of lager uitvallen, óf helemaal niet tot stand komen. Wil je meer weten over voorschotten, en de beslissing over de toekenning? Lees dan hier verder.

De werkgever die eigenrisicodrager is, hoeft nog niet te betalen voor de voorschotten die UWV geeft aan mensen die wachten op de beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. De voorschotten kunnen niet bij de werkgever verhaald worden. Een zieke medewerker moet eerst worden gezien door een verzekeringsarts, en er moet een definitief besluit over de WIA-uitkering zijn genomen. Pas daarna kan UWV de kosten van de uitkering in rekening brengen bij de werkgever die eigenrisicodrager is.

No-riskpolis

UWV heeft een oplossing voor de no-riskpolis bij een vertraagde WIA-beoordeling. De medewerker kan UWV verzoeken om een no-riskpolis af te geven. Dit kan telefonisch door de medewerker zelf gedaan worden. Ook is het mogelijk dat de (oud)-werkgever hiervoor belt: UWV Telefoon Werknemer 088-8982004.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over dit onderwerp? Wij helpen je graag verder!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.