Strategisch HR management in tijd van personeelskrapte

Strategisch HR management in tijd van personeelskrapte

Enthousiaste, loyale en talentvolle medewerkers zijn ontzettend belangrijk voor je bedrijf. Eén van de grootste uitdagingen waar de horecabranche mee te maken heeft, is het tekort aan goed horecapersoneel. Rabobank verwacht dat de sector verder zal groeien in 2019 (+4 procent) maar dat het personeelstekort de groei remt. Voldoende aandacht besteden aan je personeelsbeleid is, zéker in een periode van krapte en vergrijzing, uiterst belangrijk. Strategisch HR management, waarmee je de basis legt voor een toekomstbestendig personeelsbeleid, is in de branche echter nog geen gemeengoed. PersonPlus kan je hierbij helpen.

Personeelskrapte

Het wordt voor horecaondernemers steeds moeilijker om goed bedienings- en keukenpersoneel te vinden én te behouden. Het aantal openstaande vacatures loopt op én ze blijven ook steeds langer openstaan. En dat terwijl het gouden tijden zijn voor de horeca: de economie draait op volle toeren, consumenten zijn bereid meer te besteden en steeds meer toeristen weten ons land te vinden. Steeds vaker geven horecaondernemers aan dat het niet of niet goed kunnen vinden van personeel, een echte belemmering is voor het functioneren en groeien van hun bedrijf. En ze verwachten niet dat het de komende jaren beter zal gaan; integendeel. Uit interviews met HR managers en bedrijfsleiders in de horeca blijkt dat het aantrekken en behouden van talent als de grootste uitdaging voor de langere termijn wordt beschouwd.

Een oplossing voor de personeelskrapte is nog niet direct voor handen. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks 90.000 mensen moeten geworven worden terwijl er slechts 11.000 jongeren met een mbo-horecadiploma per jaar afstuderen. Bovendien kiezen zij lang niet allemaal voor een baan in de horeca. Als redenen geven ze onder andere op dat ze tijdens hun stages vaak negatieve ervaringen hebben opgedaan, veel uren moeten draaien, niet veel ontwikkelingsmogelijkheden zien binnen de horeca en weinig ruimte voor een goede balans tussen werk en privé ervaren. Als horecaondernemer ben je vaak veel tijd kwijt aan het vinden én vervolgens ook het inwerken van nieuwe personeelsleden. En als je dan ook nog regelmatig met (ongewenste) uitstroom te maken krijgt, kan de moed je in je schoenen zakken. Je personeel (langere tijd) behouden is dus zeker veel waard.

Wat is strategisch HR management?

Om de bedrijfsdoelen die je hebt gesteld, te bereiken is de volledige inzet en enthousiasme van jouw medewerkers noodzakelijk. Alleen dan kunnen zij goede vertegenwoordigers zijn van jouw producten, diensten en bedrijf naar jouw klanten toe. Bewust omgaan met je personeel en hun talent in jouw organisatie is een must. Strategisch HR management laat je zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de talenten van je werknemers.

Het begint natuurlijk met een goede selectie en begeleiding, maar ook het creëren van goede arbeidsomstandigheden, een goede beloning en carrièremogelijkheden sluiten daarbij aan. Strategisch HR management betekent daarnaast nog dat je het personeelsperspectief meer gaat betrekken in de (strategische) ontwikkeling van jouw bedrijf.

PersonPlus, HR ondersteuning speciaal voor horecaondernemers

Talentmanagement, een goed uitgewerkt HR plan,… Mkb horecabedrijven zijn daar vaak nog niet mee bezig, al onderkennen ze wel het belang van goed personeel. Wij ontlasten je van moeilijke zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, verzuim en ontslagzaken. We denken mee met een langetermijnvisie voor jouw personeelsbeleid, zodat het strategisch beleid van jouw bedrijf én je personeelsbeleid op elkaar afgestemd zijn.

Dankzij een betere inzet en efficiënter gebruik van de mogelijkheden en talenten van werknemers, kun je niet alleen op kosten besparen maar ook betere prestaties neerzetten. Met behulp van onze Business Intelligence tools kun je inzicht verwerven in alle personeelsvariabelen en alle andere actuele bedrijfsprocessen, waardoor je actief kunt sturen om te bedrijf te optimaliseren. Ook kun je bij ons aankloppen voor advies over passende HR tools om meer uit jouw medewerkers en bedrijf te halen. Ontdek zelf hoe wij jou kunnen ontzorgen en neem contact op.

[i] Rabobank, “Cijfers en trends – Horeca en recreatie”.

[ii] Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Vakbekwaamheid Horeca, “Arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte”, november 2017.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.