Stijging wettelijk minimumlonen per 1 juli 2020

Stijging wettelijk minimumlonen per 1 juli 2020

Door middel van dit blog willen we je graag op de hoogte stellen van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon.

Per 1 juli 2020 zullen de wettelijk minimumlonen stijgen met ongeveer 1,627%. De wettelijk minimumlonen worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli aangepast. De verhoging betreft de niet-vakkrachten, loongroep 1 en de lonen voor leerlingen (de lonen voor leerlingen zijn gelijk aan het minimumloon).

De bruto minimumlonen en de lonen voor leerlingen in de horeca, zien er per 1 juli 2020 als volgt uit:

Horeca percentage per maand per uur Was hiervoor
21 jaar en ouder 100 € 1.680,00 € 10,21 € 10,05
20 jaar 80 € 1.344,00 € 8,17 € 8,04
19 jaar 60 € 1.008,00 € 6,13 € 6,03
18 jaar 50 € 840,00 € 5,11 € 5,03
17 jaar 39.50 € 663,60 € 4,04 € 3,97
16 jaar 34,50 € 579,60 € 3,52 € 3,47
15 jaar 30,00 € 504,00 € 3,07 € 3,02

De brutolonen voor loongroep I (vakkracht) in de horeca, zien er per 1 juli 2020 als volgt uit:

Horeca percentage per maand per uur Was hiervoor
21 jaar en ouder 100 € 1.680,00 € 10,21 € 10,05
20 jaar 90 € 1.512,00 € 9,18 € 9,04
19 jaar 80 € 1.344,00 € 8,16 € 8,03
18 jaar 70 € 1.176,00 € 7,14 € 7,03

Wees alert wanneer je zelf de loonadministratie doet, of elders de loonadministratie ondergebracht hebt, dat je elk half jaar de lonen verhoogd indien je het wettelijke minimumloon als uitgangspunt neemt. Voor de loonadministratie klanten van PersonPlus, dragen wij zorg voor de aanpassing van de lonen met ingang van 1 juli 2020.

Mocht je nog vragen hebben omtrent de loonsverhoging, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.