Stijging wettelijk minimumlonen per 1 juli 2020

Stijging wettelijk minimumlonen per 1 juli 2020

Door middel van dit blog willen we je graag op de hoogte stellen van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon.

Per 1 juli 2020 zullen de wettelijk minimumlonen stijgen met ongeveer 1,627%. De wettelijk minimumlonen worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli aangepast. De verhoging betreft de niet-vakkrachten, loongroep 1 en de lonen voor leerlingen (de lonen voor leerlingen zijn gelijk aan het minimumloon).

De bruto minimumlonen en de lonen voor leerlingen in de horeca, zien er per 1 juli 2020 als volgt uit:

De brutolonen voor loongroep I (vakkracht) in de horeca, zien er per 1 juli 2020 als volgt uit:

Wees alert wanneer je zelf de loonadministratie doet, of elders de loonadministratie ondergebracht hebt, dat je elk half jaar de lonen verhoogd indien je het wettelijke minimumloon als uitgangspunt neemt. Voor de loonadministratie klanten van PersonPlus, dragen wij zorg voor de aanpassing van de lonen met ingang van 1 juli 2020.

Mocht je nog vragen hebben omtrent de loonsverhoging, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!