Coronavirus: geen werk en personeel tijdelijk uitlenen, hoe werkt dat?

Coronavirus: geen werk en personeel tijdelijk uitlenen, hoe werkt dat?

Hoewel in de horeca het werk helaas weer stilgevallen is, kan bij een andere werkgever juist een grotere behoefte aan personeel zijn ontstaan wegens de coronacrisis. Denk aan medewerkers bij de GGD voor bron-en contactonderzoek, schoonmakers, vakkenvullers etc. Zeker wanneer jij niet over de financiële middelen beschikt om jouw medewerkers door te betalen, kan het handig zijn om personeel tijdelijk uit te lenen. Maar hoe werkt dat dan en waar moet je op letten? Wij leggen het je uit.

 Als een werkgever zijn werknemers uitleent aan een andere werkgever zonder winstoogmerk is sprake van collegiale uitleen. Je gaat als bedrijf op zoek naar een (collega) bedrijf waar tekorten zijn en kom met elkaar tot een in- en uitleenovereenkomst. Doe dit bij voorkeur bij een bedrijf in de buurt met gedeeltelijk overeenkomende werkzaamheden en een vergelijkbare werkomgeving. Ga in overleg met jouw werknemer(s) over het uitlenen. Indien jouw werknemer akkoord is hiermee, kan een overeenkomst opgesteld worden.

De inlener en de uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Bij collegiale in- en uitlening is geen sprake van winstoogmerk. Alleen de werkgeverslasten worden doorbelast aan de inlener. Daarbij gaat het om de loonelementen, de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Doe jij de loonadministratie via PersonPlus en heb je vragen over de werkgeverslasten en de hoogte van de opslag die je door mag belasten aan de inlener? Laat het ons weten, we kijken graag met je mee!

Onder de NOW regeling is collegiale uitleen nog steeds toegestaan. Let wel op dat je echt geen kosten voor de uitleen in rekening mag brengen, omdat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie. Het recht op en de hoogte van de NOW subsidie worden namelijk bepaald door het omzetverlies en door het in rekening brengen van kosten voor de uitleen, genereer je extra omzet.

Registratie bij de Kamer van Koophandel is in deze vorm van uitlenen niet verplicht. Het bij wijze van hulpbetoon, zonder winstoogmerk, ter beschikking stellen van arbeidskrachten valt volgens de wet  niet onder het uitlenen van personeel. Ontvang je wel een vergoeding, dan krijg je te maken met de WAADI, meld het dan dus wel bij de KvK.

Let wel op, er zitten een aantal haken en ogen aan het uitlenen van personeel:

  • Bij ziekte: de inlenende werkgever hoeft de ingeleende kracht niet te begeleiden bij ziekte. Ook hoeft hij het loon niet door te betalen. De uitlenende werkgever en het UWV zijn hier verantwoordelijk voor. Wordt jouw medewerker ziek terwijl hij uitgeleend is, dan dien jij als werkgever/uitlener het loon door te betalen;
  • Bij ongevallen: de inlenende werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de ingeleende kracht. Het bedrijf moet ingeleende krachten behandelen alsof het zijn eigen werknemers zijn en dient voor een goede en veilige werkomgeving te zorgen;
  • Aansprakelijkheid: omdat de inlenende werkgever toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden, is deze werkgever jegens de ingeleende kracht aansprakelijk voor eventueel letsel of andere persoonlijke schade. In het algemeen zal een werkgever hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met werkgeversdekking hebben afgesloten. Dit valt onder goed werkgeverschap. Deze verzekering dekt ook schade die zijn eigen werknemers, maar ook de door hem ingehuurde inleenkrachten, mochten berokkenen aan derden. Als de inleenkracht schade toebrengt aan het inlenende bedrijf, dan kan dit bedrijf dit niet verhalen op het uitlenende bedrijf – het is immers gebeurd onder zijn toezicht – en ook niet op de inleenkracht zelf. Die geniet in dat opzicht dezelfde bescherming als eigen werknemers. Alleen bij bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht kan de schade op hem persoonlijk verhaald worden. Maar dit is een theoretisch geval; het moet dan om opzet gaan.
  • Verzuimverzekering: indien je personeel gaat uitlenen, overleg dan vooraf met jouw verzekeringsadviseur of maatschappij. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij er geen probleem mee hebben als de werkzaamheden binnen dezelfde sector vallen, tijdelijk zijn en er geen winstoogmerk zit aan het uitlenen. Ter voorbeeld: medewerkers die nu werkzaam zijn binnen de horecasector kunnen dus ingezet worden bij andere horecazaken (bijvoorbeeld wanneer deze collega onderneming wél werk heeft bijvoorbeeld als bezorger en jij niet). Een horecamedewerker kan in veel gevallen ook zonder dat de dekking vervalt werkzaamheden binnen de recreatie uitvoeren. Maar wanneer een horecamedewerker bijvoorbeeld in de supermarkt gaat werken (andere sector), dan vervalt de dekking. Heb je hier aanvullende vragen over? Neem dan contact op met jouw verzekeringstussenpersoon.

Tip: via het platform NLWerktDoor! kun je reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. Je kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Mocht je hier nog vragen over hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.