Ontwikkelen binnen jouw bedrijf

Ontwikkelen binnen jouw bedrijf

Ontwikkelen binnen jouw bedrijf

Al een tijdje is de vernieuwde horeca cao van toepassing. Hierin kwam naar voren dat het functioneren en beoordelen van prestaties van jouw personeel een steeds belangrijker wordende rol gaat spelen. De prestatiedoelen van een werknemer moeten worden vastgesteld en er moeten afspraken worden gemaakt over het volgen van scholing, het erkennen van verworven competenties, trainingen & workshops. Bijkomend krijgen medewerkers per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van €150 per jaar voor ontwikkeling. Kortom, er komt meer en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar hoe pak je dit als werknemer nou aan? In dit blog lichten we je in over het gebruiken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, een goede manier om ontwikkeling binnen jouw bedrijf verder aan te moedigen.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

Met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan kan een medewerker gestructureerd aan zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling werken. Dit plan omvat de korte termijn ontwikkeling binnen de huidige functie of het doorgroeien naar een andere functie binnen jouw bedrijf op de lange termijn. Hierover worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

Het persoonlijk ontwikkelingsplan is een praktisch stappenplan voor het realiseren van de gestelde ambities: samen met jouw werknemer kan je in kaart brengen welke begeleiding, training en cursussen hij/zij nodig heeft. Hierbij is het fijn als de medewerker eerst zelf nagaat welke ontwikkelingen hem/haar aanspreken. Met het volgende stappenplan kan je gemakkelijk een persoonlijk ontwikkelingsplan vormgeven en structureren voor jouw bedrijf.

  1. Bekijk samen met de werknemer de beginsituatie, dit maakt het makkelijker om ontwikkelmogelijkheden uit te kiezen die aansluiten op de wensen van de werknemer. Een te makkelijke cursus levert waarschijnlijk niks kostbaars op voor de werknemer en een te lastige cursus lijdt alleen maar tot onnodige frustratie.
  2. Stel in ieder geval een plan op voor het komende jaar (dus op korte termijn), de ontwikkeling van een werknemer is op korte termijn namelijk al nauwkeuriger in te schatten. Leg ook plannen voor de langere termijn vast.
  3. Noteer de ambities die de werknemer en jij verwachten te kunnen realiseren binnen een periode van een jaar. Wees concreet en formuleer doelen aan de hand van de SMART-methode. Dit houdt in dat de doelen en ambities van de medewerker Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.
  4. Noteer de kennis en de vaardigheden die de werknemer moet ontwikkelen om zijn/haar kortetermijndoelen te behalen, dit mag ook over persoonlijke competenties gaan.
  5. Noteer de middelen die nodig zijn om deze kortetermijndoelen te behalen, dit mag gaan om bepaalde opleidingen en coaching, maar ook om een nieuwe functie als de werknemer op een breder gebied ervaring wil opdoen.
  6. Maak plannen op de lange termijn, een helder einddoel zorgt ervoor dat de plannen op de korte termijn meer behapbaar zijn. Stel hier hetzelfde vast als voor de kortetermijndoelen: zet de kennis, vaardigheden en competenties op een rijtje die de werknemer moet ontwikkelen en stippel en traject uit met de stappen die jullie samen willen zetten om de lange termijndoelen te behalen. Maak een tijdsplanning en geef aan welke middelen er nodig zijn om stappen te zetten.

Wij hopen dat je met deze stappen verder kunt met de route uitstippelen waar je samen met de werknemer naartoe wilt groeien binnen jouw bedrijf. Ben jij nou benieuwd wat er gebeurt nadat jullie het POP-traject succesvol hebben afgerond? Houd dan onze website en socials in de gaten, want hier zullen we in een andere blog een keer dieper op in gaan!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.