Nieuwe percentages AWf-premie per 1 augustus

 Nieuwe percentages AWf-premie per 1 augustus

Investeringskorting geschrapt

Wil jij in jouw bedrijf investeren en daarbij gebruik maken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)? Let dan op! het kabinet heeft op 28 mei 2021 bekend gemaakt het voorstel in te trekken. Er kan dus geen gebruik meer worden gemaakt van deze regeling. In dit blog vertellen wij jou hier meer over!

 

BIK-regeling

Met behulp van de BIK-regeling was het mogelijk dat ondernemingen korting kregen bij het doen van investeringen. De korting werd gegeven op de af te dragen loonheffingen. Het doel van de BIK-regeling was dat ondernemingen gingen investeerden in bijvoorbeeld machines.

 

Intrekking

Uiteindelijk is het kabinet teruggekomen op hun besluit en is op 28 mei jl. de BIK-regeling ingetrokken. De BIK-regeling is geschrapt omdat de Europese Commissie de regeling niet op tijd kon goedkeuren.

 

Korting via AWf-premie

De BIK-regeling was onderdeel van het Belastingplan 2021. Het kabinet had dus al een budget hiervoor gemaakt, het BIK-budget dat dit jaar vrijkomt zet het kabinet in om de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) in 2021 te verlagen. Via de AWf-premie betalen werkgevers mee aan de uitkeringen van mensen die werkloos raken.

De verlaging van de AWf-premie brengt de loonkosten van alle werkgevers omlaag. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal banen stijgt en stimuleert om investeringen te (blijven) doen.

Het kabinet heeft besloten de verlaging van de AWf-premie per 1 augustus 2021 te laten ingaan. De opbouw van de verlaging is als volgt:

  • De AWf-premie gaat van 2,70% naar 0,34% voor vaste arbeidsovereenkomsten
  • De AWf-premie gaat van 7,70% naar 5,34% voor flexibele arbeidsovereenkomsten

In beide gevallen zakt de premie met 2,36% en blijft het verschil van 5% tussen beide percentages gehandhaafd. De bedoeling van dit verschil is om werkgevers te stimuleren hun werknemers een vast contract aan te bieden.

 

Toetsing

De regeling wordt op dit moment getoetst op uitvoerbaarheid. Zodoende hebben softwareleveranciers en uitvoeringsinstanties voldoende tijd om de aanpassing door te voeren. Doet PersonPlus voor jou de salarisadministratie? Dan hoef jij niets te doen, wij zorgen ervoor dat de verlaging juist wordt verwerkt.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.