Nieuwe Horeca CAO

Nieuwe Horeca CAO

In de afgelopen periode zijn de onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en werkgevers en hieruit is een nieuw horeca cao akkoord gekomen. Graag informeren we je over de belangrijkste wijzigingen en vragen we jouw aandacht voor de nieuwe salarissen en verhogingen per 1/1/2020. Het is van belang om je goed te laten informeren over deze wijzigingen en de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans). PersonPlus kan jou hierin uiteraard ondersteunen.

We hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje gezet:

Per 1-1-2020 geldt dat alle medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen het basisloon en eindloon van de cao loontabel recht hebben op een loonsverhoging van 3%. De nieuwe loontabel en horeca cao kun je vinden op onze site.

LET OP: loopt de loonadministratie van jouw zaak via PersonPlus? Dan voeren wij automatisch de 3% loonsverhoging door vanaf 1-1-2020 voor medewerkers die tussen het basisloon en eindloon vallen

De regels omtrent wanneer een medewerker vakkracht wordt zijn aangepast. Een vakkracht is een vak ervaren medewerker (met ten minste 1.976 ervaringsuren) die 18 jaar of ouder is en daarom minimaal het basisloon van de horeca cao loontabel moet verdienen van de functiegroep waarin hij/zij is ingedeeld volgens het handboek referentiefuncties horeca. Per 1-1-2020 geldt dat een medewerker eerder vakkracht wordt wanneer de medewerker een vakdiploma behaalt en de ervaringsuren bij een andere werkgever tellen nu mee.

Op de WAB zijn aanpassingen gekomen voor horecaondernemers om de nieuwe wet werkbaarder te maken:

✓  zo is de oproeptermijn verkort van 4 dagen naar 24 uur van tevoren bij oproepovereenkomsten;

✓  bij seizoenswerk geldt dat de tussenpoos tussen bepaalde tijd krachten is verkort van 6 maanden naar 3 maanden. Wanneer deze tussenpoos aangehouden wordt ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd;

✓  verplichtingen uit de WAB (zoals de oproeptermijn, en het verplicht een aanbod doen van arbeidsomvang) gelden NIET voor horecaondernemingen afhankelijk van seizoen en natuur zoals strandhoreca, seizoenhotels en seizoenterrassen;

✓  alleen voor nieuwe invalkrachten (0-uren) kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben inzake deze cao wijzigingen en/of de WAB neem dan contact met ons op! Dit kan via info@personplus.nl of door te bellen naar 0113-405680

Het team van PersonPlus wenst je hele fijne feestdagen toe en een succesvol 2020!

Bekijk hier de volledige horeca CAO 2020

Bekijk hier de nieuwe loontabel 2020

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.