Corona: welke financiële regelingen en mogelijkheden zijn er?

Corona: welke financiële regelingen en mogelijkheden zijn er?

Nu de coronacrisis langer duurt en de maatregelen weer zijn aangescherpt, is het belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen.

Het kan gebeuren dat jij als ondernemer nu -in tijd van Corona- tijdelijk minder of geen werk hebt voor jouw werknemers. In bepaalde omstandigheden zijn er dan voorzieningen voor jou en voor hen.

Nu het belang hiervan zo groot is, zetten wij de regelingen voor jou als werkgever nogmaals op een rijtje en lichten wij deze toe:

Deeltijd WW = NOW

De overheid had voor corona de werktijdverkorting (ook wel deeltijd-WW) uitgebreid. Deeltijd-WW houdt in dat jouw werknemers minder gaan werken en je voor de minder gewerkte uren WW kan aanvragen. Deze regeling is nu echter vervangen door de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. In onze eerdere blogs vind je hier uitgebreide informatie over terug.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor MKB-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Belastingmaatregelen

Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. Hierdoor worden ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Tot 1 oktober kon je bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle belastingen. Je kunt nu een verzoek indienen om dit uitstel van betaling te verlengen tot en met 31 december 2020 via dit online formulier.

Per 1 januari 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 januari 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Als je uitstel hebt gekregen van betaling van belasting, dan biedt de Belastingdienst een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 juli 2021. Je kunt vervolgens in maximaal 36 maandelijkse termijnen jouw belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd.

Wijs jouw medewerkers op de mogelijkheid tot het aanvragen van een WW-uitkering

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen bij werkloosheid. Werken er medewerkers op een oproepcontract/0-uren contract in jouw zaak en heb je minder werkaanbod voor deze medewerkers, dan eerst? Mogelijk heeft jouw werknemer recht op een WW-uitkering! Een aantal voorbeelden hiervan:

Verliest jouw oproepmedewerker 5 uur of meer van het werk per week (gedeeltelijk werkloos) en heeft jouw medewerker geen recht meer op loon over die uren? Dan bestaat de mogelijkheid een WW-uitkering aan te vragen. Werkte de oproepmedewerker gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan is jouw werknemer ‘’werkloos’’ als hij/zij minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee.

Wederzijds goedvinden: ga in overleg met jouw medewerkers

Heeft jouw medewerker geen oproepcontract maar vaste uren op contract? Een gesprek met
jouw medewerker kan lonen! Geef bij jouw medewerker(s) aan dat je in financiële problemen terecht bent gekomen wegens de coronacrisis. In onderling overleg bepalen jullie zelf of er een mogelijkheid is dat de medewerker instemt om (tijdelijk) het aantal
contracturen te verlagen of bijvoorbeeld vakantie-uren op te nemen. Wil de medewerker hier niet mee instemmen? Bespreek dan de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden, op initiatief van de werkgever uit elkaar te gaan. Kom dit ten alle tijden schriftelijk overeen in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan zijn:

– Werknemer kan zich beroepen op een WW-uitkering (dit kan al vanaf 5 uur verlies);
– Je bent als werkgever geen transitievergoeding verplicht;
– Enkel instemming nodig van werknemer; UWV en rechter komen niet aan de pas; voordelig.

Betalingsonmacht

Heeft jouw bedrijf financiële problemen en kun je het loon van jouw werknemers
blijvend niet meer betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht of faillissement.

Er zijn 4 vormen van betalingsonmacht:

1. De rechter heeft jou tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven en
wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een bewindvoerder).

2. De rechter verklaart jouw bedrijf failliet en wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een curator).

3. Jouw bedrijf kan niet meer uit de problemen komen en je krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.

4. Een andere situatie waarbij je blijvend geen loon meer betaalt. En waarbij het volgende geldt:

– Er is geen uitzicht op herstel van de betalingen.
– (Vrijwel) alle werknemers zitten in deze situatie.
– Schuldeisers worden niet meer betaald.
– Er is geen uitspraak van de rechter.

Wat kun je als werkgever doen bij betalingsonmacht?

Is een van bovenstaande 4 vormen van blijvende betalingsonmacht bij jou van toepassing? En kun je aantonen dat je een verzoek tot betalingsonmacht aan de rechtbank hebt gedaan? Dan kan UWV (een deel van) jouw betalingsverplichting overnemen. UWV betaalt dan bijvoorbeeld het loon dat jouw werknemers nog van jou tegoed hebben. Of het loon over de opzegtermijn. Hiervoor moet je wel een ontslagvergunning aanvragen voor jouw werknemers.

Ben je failliet verklaard of geldt de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen voor jou? Dan heb je geen ontslagvergunning nodig.

Samenvattend

We hopen natuurlijk dat het zo ver allemaal niet hoeft te komen! Probeer wanneer je financiële problemen ervaart wegens de coronacrisis eerst gebruik te maken van de regelingen waar je (mogelijk) recht op hebt: NOW, TVL en om het uitstel van belastingbetaling verlengen. Lukt het nog niet om jouw medewerkers door te betalen? Wijs je oproepmedewerkers dan op de mogelijkheid tot het aanvragen van WW en ga in gesprek met (vaste) medewerkers over tijdelijke aanpassing van de uren, het verzoek tot opnemen van vakantie-uren en eventueel ontslag met wederzijds goedvinden.

We wensen onze klanten veel sterkte en succes toe in deze zware periode. Uiteraard staan wij altijd actief voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Verder blijven we je natuurlijk proactief informeren over mogelijke extra steunmaatregelen of aanpassingen van de huidige regelingen wegens de tweede coronagolf.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.