Minimumloon stijging juli 2021: dit zijn de nieuwe bedragen.

Minimumloon stijging juli 2021: dit zijn de nieuwe bedragen.

Werknemers met een minimumloon zijn iets meer gaan verdienen met ingang van 1 juli 2021. De bruto bedragen stijgen met iets minder dan 1 procent. Wat betekent dit concreet en waar moet jij als werkgever rekening mee houden? Je leest het in dit blog.

 

Yes, loonsverhoging!  

Het minimumloon stijgt op 1 juli 2021 met 0,96 procent. Iets meer dan de afgelopen ronde; in januari 2021 stegen de minimumlonen met 0,29 procent. In juli 2020 kregen ondernemers te maken met een stijging van 1,627 procent en in januari 2020 met 1,097 procent.

Uitgangspunt van de Wet minimumloon (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon.

 

Wat is het wettelijk minimumloon (WML) eigenlijk?

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan je werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast, in januari en juli. Betaal je als ondernemer te weinig aan je medewerkers? Dan kun je een boete krijgen van Inspectie SZW. Daarnaast heeft een werknemer ook nog 5 jaar de tijd om achterstallig loon op te eisen. Ondernemers die te weinig uitbetalen, maken kans op een forse boete als dit aan het licht komt. Te weinig vakantietoeslag betalen kan je maximaal 2000 euro kosten, te weinig salaris betalen kan tot 10.000 euro per werknemer kosten.

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn is er het minimum jeugdloon. Dit is een percentage van het minimumloon.

 

De bedragen: Bruto minimumloon per 1  juli 2021

Bovenstaande uurlonen gelden bij een 38-urige werkweek, zoals bij bijvoorbeeld de horeca-cao is afgesproken. Geldt er gemiddeld in jou bedrijf een langere werkweek, dan geldt hetzelfde uurloon en worden meer uren uitbetaald.  Bijvoorbeeld bij 40 uren is het uurloon 40/38 van het loon in de tabel:

Bedragen per uur:

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.

 

Bijzonderheden in de Horeca

Loon BBL-leerlingen horeca

Deze nieuwe bedragen vanaf 1 juli 2021 gelden dan ook voor de uurlonen van leerlingen BBL in de horeca. In onze branche gelden geen alternatieve staffels meer voor BBL-leerlingen.

Vakkracht Horeca

In de horeca cao staan extra richtlijnen voor het maandloon en het uurloon per functiegroep. Als jouw bedrijf onder de horeca cao valt, ben je verplicht deze minimumlonen te betalen. In de horeca wordt onderscheid gemaakt tussen vakkrachten, niet-vakkrachten. De hoogte van het loon is afhankelijk van de categorie waar een horecamedewerker in valt.

Heb jij na het lezen van dit blog opmerkingen en/of vragen, schroom dan niet om via de bekende kanalen contact met ons op te nemen. Maak jij als werkgever gebruik van de loonadministratie via PersonPlus en betaal jij je medewerkers het minimumloon? Wij passen dit automatisch voor jou aan!

 

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.