Loondoorbetaling zieke AOW’er, van 13 naar 6 weken

Loondoorbetaling zieke AOW’er, van 13 naar 6 weken

Normaal gesproken moet je als werkgever een werknemer met de AOW- gerechtigde leeftijd tijdens ziekte 13 weken doorbetalen, maar vanaf 1 april 2021 wordt dit gewijzigd en zal de termijn van de wettelijke doorbetalingsplicht bij ziekte naar 6 weken gaan. Dit betekent dat vanaf 1 april 2021 het loon van een zieke werknemer die de AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt nog maar 6 weken doorbetaald moet worden. In dit blog legt PersonPlus uit wat er per 1 april 2021 zal veranderen.

Op 1 januari 2016 trad de Wet werken na de AOW- gerechtigde leeftijd in werking. In deze wet was onder andere een “overgangsregeling” vast gesteld. Hierin werd afgesproken dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer met de AOW- gerechtigde leeftijd 13 weken bedraagt in plaats de wettelijk bepaalde 6 weken. Onlangs is deze wet opnieuw geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie is bepaald dat de overgangsregel zal eindigen per 1-4-2021. Dit betekent dat vanaf 1-4-2021 het loon bij ziekte van een AOW- gerechtigde werknemer nog maar 6 weken doorbetaald moet worden.

Daarnaast zijn er nog enkele aanpassingen. Naast de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte geldt de termijn van 6 weken vanaf 1-4-2021 ook voor:

  • Het recht op een ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • Het opzegverbod bij ziekte;
  • De re-integratieplicht bij ziekte.

Let op, is jouw AOW- gerechtigde werknemer op 1 april 2021 ziek, dan gaat de termijn van 6 weken lopen op 1 april 2021. Bij een ziekte AOW’er hoeft de werkgever geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.

Ontslag bij bereiken AOW gerechtigde leeftijd

 

Soms eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is zonder opzegging. Dit is dan overeengekomen bij cao. O.a. de horeca-cao kent deze bepaling ook. De bepaling is enkel geldig indien dit schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

 

Als er niet is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij de AOW-leeftijd en jij het contract met de werknemer wil stoppen, dan moet je als werkgever wel opzeggen. Dat kan zonder preventieve toets van UWV of de rechter. De opzegtermijn bedraagt dan 1 maand. Als je de werknemer ontslaat wanneer hij de AOW-leeftijd bereikt, hoef jij geen transitievergoeding te betalen.

Doorwerken na bereiken AOW gerechtigde leeftijd

 

Je kunt natuurlijk wel overeenkomen, als beide partijen dat graag willen, dat de werknemer nog door blijft werken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Indien het contract van rechtswege is geëindigd, dient dan een nieuw contract te worden opgesteld. Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag je een werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Het in dienst nemen/ houden van een werknemer met de AOW gerechtigde leeftijd heeft een aantal voordelen, zoals de hiervoor beschreven:

  • Verruimde ketenregeling;
  • Geen transitievergoeding;
  • Minder risico bij ziekte;
  • Geen toestemming nodig van de kantonrechter of het UWV voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;

Een ander groot voordeel is dat je werkgeverslasten fors omlaag gaan voor een werknemer die de AOW leeftijd heeft bereikt. Normaal gesproken draag je als werkgever namelijk premies af voor iedere werknemer ten behoeve van de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook betalen werkgevers vaak een pensioenpremie voor hun werknemers. Voor een AOW’er hoef je dit allemaal niet meer te betalen. Daardoor houdt de medewerker ook meer over op het brutoloon.

Twijfel jij over het in dienst nemen of houden van een werknemer met de AOW gerechtigde leeftijd? En wil je graag advies? Of heb je vragen over het proces bij ziekte van een AOW’er en de begeleiding tijdens ziekte? Neem dan zeker contact met ons op!

Verzuim@personplus.nl

Info@personplus.nl

0113 405 680

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.