Loondoorbetaling zieke AOW-er nog niet naar 6 weken

Loondoorbetaling zieke AOW-er nog niet naar 6 weken

In ons blog van 4 januari 2021 schreven wij dat de wettelijke doorbetalingsplicht van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt per 1 april 2021 verkort zou worden van 13 naar 6 weken. Er zou dan een einde komen aan de overgangsregeling die vastgesteld was bij het ingaan van de Wet werken na de AOW-gerechtige leeftijd (1 januari 2016).

Onlangs is echter bekend geworden dat de termijn voorlopig 13 weken blijft omdat de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit van de Wet werken na de AOW-gerechtige leeftijd wordt uitgesteld. De overgangsregeling blijft dus nog even voortduren, onbekend is hoe lang.

De belangrijkste reden van het uitstel is dat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. Het UWV heeft bij demissionair minister Koolmees aangekaart dat het nieuwe proces dusdanig afwijkt van het huidige proces binnen de ZW-uitkering dat er functionele aanpassingen binnen de systemen nodig zijn. In verband met de voorbereidingstijd kan het besluit niet vóór 1 januari 2022 ingaan.

Wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever?

Op dit moment verandert er nog helemaal niets, de overgangsregeling blijft bestaan dus de loondoorbetalingsplicht van je zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd blijft 13 weken. Ditzelfde geldt voor het opzegverbod bij ziekte en voor het recht op een ZW-uitkering. Het heeft nu dus nog geen gevolgen.

Heb je nog vragen hierover, of over het proces bij ziekte van een AOW-er en de begeleiding tijdens ziekte? Neem dan contact met ons op!

Mail: verzuim@personplus.nl

Mail: info@personplus.nl

Telefoon: 0113 405 680

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.