Het lage-inkomensvoordeel: Interessant voor jou als werkgever

Het lage-inkomensvoordeel: Interessant voor jou als werkgever

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling vanuit de overheid en is gericht aan werkgevers. Het LIV heeft als doel om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Maar wie zijn deze kwetsbare mensen? Wat zijn de voorwaarden en wat moet jij doen om de LIV te ontvangen? Allemaal vragen die bij veel ondernemers onbekend zijn. Daarom wordt in deze blog de werking van het LIV uitgelegd.

Wat houdt LIV nu precies in?

Werkgevers kunnen per 1 januari 2017 een tegemoetkoming ontvangen voor de loonkosten van werknemers met een laag inkomen. Een laag inkomen is volgens de wetgever een loon tussen de 100 % en maximaal 125 % van het wettelijk minimum loon. Deze tegemoetkoming zorgt ervoor dat de loonkosten dalen voor de werkgever, hierdoor neemt de kans op werk voor deze werknemers toe.

Wanneer heb jij recht op LIV?

De wetgever heeft onderscheid gemaakt tussen LIV en jeugd-LIV. Allereerst zal het ‘gewone’ LIV worden toegelicht. Dit heeft betrekking op werknemers die 21 jaar of ouder zijn. Een werkgever heeft per werknemer recht op het LIV wanneer aan de volgende 5 voorwaarden wordt voldaan:

Jouw werknemer:

  • heeft een dienstverband bij jou en ontvangt loon voor het werk;
  • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
  • had een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 10,29 en € 12,87 in 2020;
  • heeft minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar
  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Naast het LIV bestaat het jeugd-LIV. Het jeugd-LIV heeft betrekking op werknemers die op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar zijn. De voorwaarden met betrekking tot het jeugd-LIV komen overeen met die voor het LIV met uitzondering van de uurlonen. Deze zijn als volgt:

Gemiddeld uurloon in 2020 is minimaal Gemiddeld uurloon in 2020 is maximaal
20 jaar €8,30 €10,29
19 jaar €6,23 €9,24
18 jaar €5,19 €6,93

 

Wat moet jij doen om LIV te krijgen?

Als werkgever hoef je niets te doen met betrekking tot het LIV. Het UWV berekend op basis van jouw loonaangiften voor welke werknemers jij als werkgever recht hebt op het LIV. Het is daarbij dus belangrijk om het juiste aantal verloonde uren in te vullen. Buitenom de normaal gewerkte uren betreft dit tevens betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Wanneer ontvang jij LIV?

Allereerst zal het UWV de eerste actie met betrekking tot het LIV uitvoeren. Het UWV zal, door middel van een berekening, vaststellen voor welke werknemers het LIV geldt. Wanneer het UWV heeft vastgesteld dat jij recht hebt op LIV ontvang je een voorlopige berekening inclusief specificaties. Het UWV stuurt  medio maart de voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. Als de gegevens in jouw aangiften niet kloppen, dan ontvang jede tegemoetkoming misschien (gedeeltelijk) niet.

De definitieve berekening stuurt de Belastingdienst uiterlijk 31 juli. Vervolgens vindt de betaling binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening plaats.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.