Akkoord cao-horeca 2022 – 2023

Akkoord cao-horeca 2022 – 2023

Horeca CAO 2022

Begin februari hebben KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe horeca cao! Wat betekent dit voor jou als werkgever en voor jouw medewerkers? Wij hebben de hoofdlijnen voor jou op papier gezet. Lees het in dit blog!

De belangrijkste uitdaging voor de horeca is het verbeteren van het imago van de branche. Door de krappe arbeidsmarkt en de coronabeperkingen van afgelopen jaren, heeft de sector namelijk harde klappen gekregen. Hierdoor werd het voor velen minder aantrekkelijk om in de sector te (blijven) werken. Het is dan ook niet gek dat een nieuwe cao dit probleem wil aanpakken. De belangrijkste behaalde resultaten zijn daarom:

  • Meer aandacht voor werk-privébalans

Voorheen was het zo dat het dienst- en werkrooster minimaal 2 weken van tevoren bekend moest zijn. Dit gaat naar 3 weken. Niet altijd makkelijk als werkgever, kunnen wij onszelf voorstellen. Daarnaast wordt er gestreefd naar vaste rustdagen, regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen en een 5-daagse werkweek. Wanneer medewerkers overwerken (tijd voor tijd) geldt als compensatie dat dit binnen 3 maanden gecompenseerd moet zijn als extra vrije uren. Voorheen was dit 6 maanden. Als dit niet mogelijk is, moet je als werkgever deze uren uitbetalen tegen 50% toeslag.

  • Een stijging van de lonen

De lonen stijgen marktconform; binnen de loonschalen stijgen deze per 1 april a.s. met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%.  Wat nieuw is, is dat voor vakkrachten die boven het eindloon zitten ook 2% loonsverhoging krijgen in april en in januari, mits zij minimaal 24 maanden in dienst zijn. Ook nieuw is dat lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen per 1 september 2022 gekoppeld zijn aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren omhoog. Voorheen vielen zij in een aparte loontabel volgens het wettelijk minimumloon. Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023.

  • Functiewaardering en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Per 1 januari 2023 krijgen medewerkers een individueel keuzebudget van €150 per jaar voor hun ontwikkeling. Ook wordt er meer aandacht besteed aan functiewaardering. KHN zal gedurende de looptijd van de cao een voorstel doen om het loongebouw hierop aan te passen. Op voorstel van de vakbonden wordt een individuele leerrekening voor een groep werknemers voorbereid per 2023 (sparen voor een opleiding of training naar keuze). Het invoeren ervan en de bibliotheek met leerfaciliteiten vereisen een goede voorbereiding en communicatie. Deze uitvoering moet voor de werkgever verder kostenvrij zijn. Een voor te bereiden implementatieplan moet daarin voorzien.

De looptijd van de cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Wil je de hele cao lezen? Klik dan hier

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.