Extra steun voor de horeca

Extra steun voor de horeca

Op 9 december heeft een persconferentie plaatsgevonden met minister Wiebes, Koolmees en Hoekstra over het steun- en herstelpakket. Eerder was er sprake van dat het financiële steunpakket wellicht versoberd zou moeten worden omdat de overheid niet alle schade kan opvangen en om ondernemers aan de nieuwe economische situatie te laten wennen. Tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge op 8 december werd echter kenbaar gemaakt dat het slecht gaat met de coronacijfers en de regels daarom voorlopig nog niet versoepeld kunnen worden: zo blijft de horeca voorlopig dus nog dicht helaas. Vanavond zullen er extra maatregelen aangekondigd worden. Daarom is er besloten om het financiële steunpakket voorlopig niet te versoberen en met extra steun te komen. Het kabinet trekt nog eens 3,7 miljard euro uit voor bedrijven en werknemers om faillissementen en werkloosheid zo veel mogelijk te beperken. In dit blog zoomen wij verder in op de aanpassingen in het steun- en herstelpakket.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat omhoog in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Voor de hardst getroffen sectoren zoals o.a. de horeca, evenementen, reisbranche en cultuur sector wordt nu 70% van de vaste lasten vergoed bij een omzetverlies van 100% (in plaats van de eerdere 50%).

De horeca pleitte voor 100% tegemoetkoming van de vaste lasten, maar dat was niet haalbaar; “de overheid kan niet alles oplossen”, zei Wiebes. Wiebes roept horecaondernemers daarom op om rond de tafel te gaan zitten met verhuurders, leveranciers en brouwerijen om zo afspraken te maken over de huur en de kosten te verdelen over de schuldeisers.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor het eerste kwartaal in 2021 wordt afgezien van versobering van de NOW. Eerst was het geval dat de tegemoetkoming van de NOW 3 zou afbouwen per tijdvak. Zo zou in het eerste tijdvak de werkgever 80% vergoed krijgen, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%.

Er is nu besloten dat de NOW in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30% Het minimale omzetverlies blijft 20%. Vanaf april 2021 is nog geen beslissing genomen over het vervolg van de NOW.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Mogelijk kunnen oproepmedewerkers – met een flexibel contract – die geen aanspraak kunnen maken op NOW, WW of bijstand ook een beroep op de TONK doen.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0 procent op covid-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

We hopen door middel van dit blog wat meer duidelijkheid te hebben geschept. Al met al, zijn we er met zijn allen helaas nog lang niet. De cijfers schommelen, zo ook de maatregelen en de financiële steun. Het is lastig vooruit kijken voor iedereen. Toch proberen we met voorzichtige hoop vooruit te kijken naar een positiever 2021. PersonPlus blijft het nieuwe jaar voor jou klaarstaan en houdt alle updates rondom het coronavirus en het steunpakket voor je in de gaten!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.