De kracht van een werkervaringsplaats in een 2e spoortraject

De kracht van een werkervaringsplaats in een 2e spoortraject

De kracht van een werkervaringsplaats in een 2e spoortraject

Het 2e spoortraject is een essentieel onderdeel voor werknemers die door ziekte of andere belemmeringen niet langer hun huidige functie kunnen vervullen. Een werkervaringsplaats binnen dit traject biedt zowel de werknemer, de inlener én de werkgever talloze voordelen. In dit blog gaan we dieper in op wat een werkervaringsplaats in een 2e spoortraject inhoudt, hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is.

Wat is een 2e spoortraject?

Het 2e spoortraject wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek is en re-integratie binnen de huidige organisatie (het 1e spoor) niet mogelijk blijkt. In plaats daarvan wordt er gezocht naar mogelijkheden buiten de eigen organisatie. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen in een passende functie bij een andere werkgever (inlener). PersonPlus werkt samen met diverse partijen om de medewerker goed te laten begeleiden tijdens dit proces.

De functie van een werkervaringsplaats

Een werkervaringsplaats biedt een werknemer de kans om in een nieuwe omgeving werkervaring op te doen in een andere functie die mogelijk passend kan zijn bij de beperkingen tijdens een bepaalde periode.

 

Voordelen voor de werknemer

 • De medewerker kan tijdens een bepaalde periode onderzoeken of een functie uit te voeren is in combinatie met haar of zijn bestaande beperkingen. Meestal is dit een periode van 3 maanden waarin regelmatig wordt geëvalueerd met alle betrokkenen.
 • De werknemer blijft tijdens deze periode in dienst bij de eigen werkgever en krijgt het normale salaris doorbetaald.
 • Terugkeren naar een werkende omgeving kan het zelfvertrouwen en de motivatie van de werknemer aanzienlijk verhogen. De werknemer bouwt weer structuur op én arbeidsritme. 
 • De werknemer kan wennen aan een nieuwe werkomgeving en kan nieuwe vaardigheden leren. Hij of zij kan ontdekken of het nieuwe werk passend is en wat er nodig is in dat werk om succesvol te kunnen re-integreren in het arbeidsproces. Indien het werk niet passend is, kan de werkervaringsplaats met een korte opzegtermijn beëindigd worden. 
 • Het biedt de kans om nieuwe contacten op te doen, wat kan helpen bij toekomstige arbeidsmogelijkheden. Stel dat een werkervaringsplaats toch niet passend is, dan heeft de werknemer wel nieuwe netwerkcontacten opgebouwd die kunnen helpen bij het vinden van een andere werkervaringsplaats.

.

Voordelen voor de inlener

 • Het is een manier om nieuw personeel te vinden zonder direct ingaande verplichtingen, want de werkervaringsplaats kan met een korte opzegtermijn beëindigd worden als de werknemer niet past binnen de organisatie of functie. 
 • De werknemer wordt gedurende de werkervaringsplaatsperiode betaald door de eigen werkgever. Vaak worden de reiskosten wel betaald door de inlener. 
 • Met het aanbieden van een werkervaringsplaats ben je als organisatie maatschappelijk verantwoord bezig. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat je als organisatie rekening houdt met de effecten van jullie bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. 

.

Voordelen voor de werkgever

 • Indien de werkervaringsplaats positief verloopt, dan kan deze omgezet worden naar een detacheringsovereenkomst. De inlener gaat dan de werkgever betalen voor het inlenen van de werknemer.
 • De werkgever moet alle mogelijkheden benutten om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Het meewerken aan deze werkervaringsplaats kan helpen bij het voorkomen van een sanctie vanuit het UWV.
 • Door een werkervaringsplaats ontstaat de mogelijkheid dat de werknemer niet ziek uit dienst gaat, maar na einde wachttijd de overstap maakt naar een nieuwe werkgever.
 • En daarnaast is het natuurlijk fijn als je ziet dat jouw werknemer bij een andere werkgever weer tot zijn recht kan komen.

Als je een langdurig zieke werknemer hebt, dan bestaat de mogelijkheid dat je als werkgever of als werknemer te maken krijgt met een werkervaringsplaats. De 2e spoorbegeleider is degene die dit proces begeleidt, maar ook bij PersonPlus hebben we veel kennis van dit soort trajecten.

TIP: Als werkgever kan het interessant zijn om d.m.v. een werkervaringsplaats nieuw personeel aan te trekken.

Kortom, een werkervaringsplaats biedt mogelijkheden voor werknemer, inlener én werkgever. Dus maak er gebruik van als dat kan!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.