Corona sneltesten en zelftesten

Corona sneltesten en zelftesten

Al enige tijd is het advies thuis te werken van kracht, echter is het niet altijd mogelijk om thuis te werken en daarom zijn er mogelijkheden beschikbaar om zelf te testen op COVID-19.

Misschien wil jij als werkgever preventief testen voor jouw werknemers faciliteren. Dit biedt een hoop mogelijkheden, maar daar zitten wat regels aan en daarvan willen wij jullie middels dit bericht op de hoogte brengen.

De test die je onder jouw personeel afneemt is preventief; dit betekend een test zonder dat er vermoeden van besmetting is. Volgens www.werkgeverstesten.nl is het advies om 2 maal per week een zelftest af te nemen met als doel z.s.m. besmettingen te signaleren en wanneer thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand houden moeilijk is.

Er zijn 4 manieren van preventief testen van werknemers: sneltesten op eigen locatie, zelftesten onder supervisie, zelftesten onder begeleiding en zelftesten vanuit huis.

Het is zeer belangrijk dat, wanneer je kiest voor het afnemen van sneltesten op een eigen locatie, deze testen te allen tijde voldoen aan de richtlijnen en standaarden zoals deze zijn opgesteld door het RIVM. Hierbij wordt samenwerking met een arbodienst aangeraden, zodat je aan de richtlijnen van het RIVM voldoet.

Werknemers kunnen zichzelf ook testen onder het toezicht van een BIG-geregistreerd arts, dit noem je zelftesten onder supervisie. Deze arts is dan ook eindverantwoordelijk en zorgt voor een goede zelfafname, het duiden van de testuitslag en zal positief geteste personen doorgeven aan de GGD.

Zelftesten onder begeleiding kan ook, dit is dan een zelftest onder begeleiding van een opgeleide vrijwilliger of trainer. In deze vorm van testen ligt de verantwoordelijkheid voor het afnemen van de test en het uitlezen van de testuitslag volledig bij de geteste persoon zelf.

Sinds april 2021 zijn er mogelijkheden voor het testen vanuit huis. Dit zijn testen die worden afgenomen zonder begeleiding en/of supervisie. Bij deze vorm van testen ligt alle verantwoordelijkheid bij de geteste persoon en, omdat hij/zij deze verantwoordelijkheid volledig zelf draagt, is er geen aanspraak op financiële vergoeding.

Uiteraard dient een werknemer toestemming te geven voor het afnemen van de test! Dit houdt in dat de test afgenomen mag worden wanneer daar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is. Een werknemer is dus vrij om toestemming te geven of niet. Tevens dient er bij het faciliteren van het preventief testen rekening gehouden te worden met een aantal punten van privacy;

  • Je mag de testuitslag niet opnemen in een bestand
  • De sneltest mag niet geautomatiseerd plaatsvinden
  • De verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben

Wel wijzen we op het risico van het aanbieden van testen voor werknemers. De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat de toestemming vanuit een werknemer niet altijd telt. Dit omdat er in een arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid, waardoor een werknemer zich onder druk kan voelen staan om toestemming te geven. Met dit gegeven is een werknemer dus niet in vrijheid om toestemming te geven en telt de gegeven toestemming vaak niet.

Voor vragen m.b.t. testmogelijkheden en het faciliteren hiervan kun je altijd bellen met 088 – 7674076.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.