Werknemer met schulden? Dit kun jij hieraan doen!

Werknemer met schulden? Dit kun jij hieraan doen!

Veel werkgevers hebben regelmatig te maken met werknemers met financiële problemen. Zorgen over geld/schulden kunnen leiden tot stress, concentratieverlies en zelfs verzuim. Als werkgever wil je dit natuurlijk voorkomen. Benieuwd wat jij hieraan kunt doen? Lees dan verder!

Preventieve aanpak

Een van de manieren waarop al te grote problemen worden voorkomen, is door mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en te helpen. Hier begint het bij het herkennen van signalen. Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken jij als werkgever nu de signalen? De onderstaande signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben:

beslaglegging1

beslaglegging2

Wanneer je een of meerdere van deze signalen herkent bij een medewerker, is de belangrijkste stap: het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Hierdoor doorbreek jij als werkgever het taboe en geef je vertrouwen aan jouw medewerker.

Verborgen kosten

Dertienduizend euro per jaar! Zoveel kost een werknemer met schulden een bedrijf al snel. Hierbij denkend aan de directe kosten die jij als werkgever voor administratieve handelingen maakt; het afdragen en het juist verwerken van de beslaglegging is namelijk jouw verantwoordelijkheid als werkgever. Maar ook de indirecte kosten kunnen hoog oplopen, als jouw medewerker afgeleid op de werkvloer zijn/haar werkzaamheden uitvoert gaat dit ten kosten van de productiviteit. Om nog maar niet te denken aan het feit dat deze medewerker vatbaarder zal zijn voor ziekteverzuim. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kosten die een medeweker met schulden met zich mee kan brengen.

Tips bij schulden

Onderneem zo snel mogelijk actie
Probeer de signalen van financiële problematiek te herkennen. Vraagt een medewerker bijvoorbeeld vaak om een voorschot op zijn/ haar salaris? Ga dan zeker in gesprek. Neem in ieder geval direct contact op met jouw medewerker zodra je een loonbeslag krijgt van een schuldeiser, of een informatieverzoek voorafgaand aan een loonbeslag. Vanwege de AVG is het raadzaam dat dit gebeurt door degene die in jouw organisatie het loonbeslag heeft ontvangen.

Bespreek regelmatig hoe het gaat met jouw medewerker
Vraag (bijvoorbeeld in het functioneringsgesprek) naar de plannen van jouw medewerker en wat er speelt in zijn/haar leven. Indien er grote gebeurtenissen zijn, zoals een scheiding, ziekte, mantelzorg, verlies van inkomen, overlijden etc. kunnen dit signalen zijn die jij kunt gebruiken voor een opening van gesprek.

Laat jouw medewerkers weten waar ze terecht kunnen
Er is veel schaamte rondom geldzorgen; mensen praten hier liever niet over en sommigen zijn zelfs bang voor ontslag. Maak daarom binnen jouw organisatie duidelijk waar medewerkers met iemand in gesprek kunnen. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie kan hier een voorbeeld van zijn.

Externe Hulp: PersonPlus & Budgetcoach

Een volgende stap voor jou als werkgever kan zijn het inzetten van externe hulp. PersonPlus kan jou hierbij helpen. Mocht je bijvoorbeeld een medewerker hebben met een inhouding vanuit het CAK, dan kunnen wij samen met de medewerker (toestemming is hiervoor een vereiste) een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar. Zo hoeft de medewerker niet langer de bestuursrechtelijke premie te betalen.

Heb jij als werkgever het vermoeden dat er meer speelt dan enkel de inhouding vanuit het CAK en ga je graag met jouw medewerker de uitdaging aan om deze zorgen voor jou medewerker op te lossen? Ook hier kan PersonPlus jou als werkgever bij helpen. Wij werken samen met een Budgetcoach welke zich graag inzet om problematiek in kaart te brengen en ook samen te werken naar een oplossing.

Heb jij na het lezen van deze Blog opmerkingen en/of vragen, schroom dan niet om via de bekende kanalen contact met ons op te nemen. Of ben je geïnteresseerd naar de mogelijkheden die PersonPlus je aanbiedt op dit gebied, laat het ons weten!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.