Arbeidsovereenkomst DGA

Arbeidsovereenkomst DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je naast directeur ook werknemer van je bedrijf. Dat is toch alleszeggend zou je denken maar toch is het van belang om dit schriftelijk vast te leggen in de vorm van een arbeidsovereenkomst en hiermee je persoonlijke risico’s te verkleinen en duidelijkheid voor de Belastingdienst te scheppen.

Is een arbeidsovereenkomst dan verplicht?

Je zou je kunnen afvragen waarom als DGA een arbeidsovereenkomst noodzakelijk kan zijn. Je bent immers aandeelhouder en over het algemeen ben je de baas over jezelf. Dat komt wel goed toch? Toch kun je je hierin vergissen.

Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat tussen de bv en haar enig aandeelhouder elke overeenkomst schriftelijk vastgelegd dient te worden. Daarnaast staat in het Burgerlijk Wetboek dat met betrekking tot arbeid ook een aantal zaken schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Het niet nakomen van deze wettelijke verplichtingen kan ongewenste gevolgen hebben in bijvoorbeeld een faillissement.

Bij afwezigheid van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is het bijvoorbeeld al zo dat wanneer jouw onderneming failliet gaat, en jij alleen maar een mondelinge arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je bv, deze mondelinge overeenkomst teniet kan worden gedaan. Dit kan er voor zorgen dat de curator alle betalingen die zijn gedaan kan zien zonder juridische grondslag. Dit geeft jou als DGA de verplichting om een hoop van deze betalingen terug over te maken naar de bv.

Ook de Belastingdienst wil weten welke afspraken er zijn tussen jou als DGA en je bv. Met een arbeidsovereenkomst leggen bv en DGA vast wat de DGA vanuit de bv vergoed en ter beschikking gesteld krijgt. Deze vastlegging is tevens bewijs voor de Belastingdienst dat het DGA-salaris voldoet aan de wet- en regelgeving.

Hoe ziet de arbeidsovereenkomst DGA er dan uit?

Het is een arbeidscontract tussen een bv als werkgever en een DGA als werknemer waarin onder meer afspraken over arbeidsvoorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van de DGA staan.

Vanzelfsprekend kan PersonPlus je heel goed van dienst zijn om de juiste arbeidsovereenkomst voor je op te stellen.

En bij ziekte of ontslag van de DGA?

Een reguliere werknemer is verzekerd voor de Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet. Als DGA ben je dat niet in alle gevallen, ook al ben je in dienst van je bv. Er moet worden gekeken of je een meerderheid- of minderheidsbelang hebt en of er een gezagsverhouding is tussen jou en de bv. Kan je zelf beslissen over je ontslag? Als je zoveel aandelen hebt dat je zelf kunt beslissen of je ontslagen wordt of niet, dan is er geen gezagsverhouding en ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Ook kunnen DGA’s vastleggen wat er gebeurt als bij ziekte, aangezien ook voor de DGA de wettelijke loondoorbetalingsverplichting geldt. Je kunt daarbij denken aan de vraag of de DGA zijn in privé ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering moet verrekenen met het salaris dat hij ontvangt vanuit de bv.

Ons advies is dus een arbeidsovereenkomst op te stellen. Liever vandaag dan morgen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.