person-plus-verzuim-arbo-begeleiding

Verzuim en Arbo begeleiding

Horecawerk is niet te onderschatten. In samenwerking met Richting bieden we jou en jouw medewerkers een context waarbinnen elke dag gewerkt kan worden aan gezondheid.

Horecawerk is niet te onderschatten. De werkdruk, de fysieke belasting en sommige specifieke risico’s eigen aan het horecavak, maken dat je voldoende aandacht moet hebben voor het creëren van goede en veilige arbeidsomstandigheden. De belangrijkste regels hieromtrent zijn in de Arbowet te vinden en naleving ervan wordt door de Inspectie SZW gecontroleerd. Blijk je in jouw horecaonderneming geen adequaat arbobeleid te hebben, dan kan dat fikse boetes opleveren. Hoe pak je dit aan en waar moet je op letten? Ook daarvoor kun je bij PersonPlus aankloppen. 

Daarnaast is er nog ziekteverzuim. Een zieke werknemer kan grote gevolgen hebben voor jouw horecazaak. Want wat moet je als je chef-kok ziek is? En hoe zorg je ervoor dat je bediening op rolletjes blijft lopen als de vertrouwde gastheer of –vrouw afwezig is? Bovendien kunnen de kosten door ziekte flink oplopen. Om de uitval door ziekte én daarmee ook de kosten gerelateerd aan ziekteverzuim te beperken, zorg je voor een efficiënt ziekteverzuimbeleid én goede arbeidsomstandigheden. 

In samenwerking met Richting bieden we jou en jouw medewerkers een context waarbinnen elke dag gewerkt kan worden aan gezondheid. Richting is sinds 2014 actief in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg, wiens heldere en eenvoudige aanpak de snelste manier vormt om van verzuim naar werk te gaan. Waar nu medewerkers zich ziek melden bij arbodiensten, kunnen medewerkers bij Richting direct werken aan hun gezondheid op één van hun 40 sport & healthcentra in de buurt. Per casus wordt samen met jou en de medewerker(s) bekeken wat de beste route is om te komen tot een snel en duurzaam herstel.

Richting kan verschillende hulpmiddelen ter beschikking stellen om ‘werk en gezondheid’ in jouw bedrijf in beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een Vitaliteitsportaal, het opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of het uitvoeren van een Periodiek medisch onderzoek (PMO). Met deze tools kun je jouw beleid gericht bepalen en voortijdig maatregelen treffen, waarbij jij en jouw medewerker(s) gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Heel handig is ook het hulpmiddel www.arbo.online, waarmee je kunt controleren of je alle risico’s binnen jouw bedrijf kent en of je de juiste maatregelen neemt. 

× Hoe kan ik je helpen?